Arrangementer

Selskabet afholder omkring fire årlige arrangementer, hvor spørgsmål af forsikringsretlig karakter drøftes.

Se arrangementer her...»

Virksomhedsmedlemmer

Som virksomhedsmedlemmer optages forsikringsselskaber, generalagenturer og forsikringsmæglerfirmaer, m.fl. Vores virksomhedsmedlemmer udgør en vigtig støtte til selskabets liv.

Se vores virksomhedsmedlemmer...»

Aktuelt

Næste medlemsmøde, som kommer til at omhandle professions- og bestyrelsesansvarsskader, afholdes den 5. september 2017. Nærmere info følger.
Tilmeld dig her...<>

AIDA Europes VII konference bliver afholdt den 12. og 13. april 2018 i Warszawa.
Learn More»
Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg