Arrangementer

Selskabet afholder omkring fire årlige arrangementer, hvor spørgsmål af forsikringsretlig karakter drøftes.

Se arrangementer her...»

Virksomhedsmedlemmer

Som virksomhedsmedlemmer optages forsikringsselskaber, generalagenturer og forsikringsmæglerfirmaer, m.fl. Vores virksomhedsmedlemmer udgør en vigtig støtte til selskabets liv.

Se vores virksomhedsmedlemmer...»

Aktuelt

OBS OBS OBS Seminaret/medlemsmødet den 24. september 2020 hos Plesner om Legal Tech AFLYSES desværre grundet fornyede restriktioner i forhold til COVID-19.

Den 17. november 2020 afholdes der medlemsmøde hos Plesner om forsikring af leasingbiler. Nærmere info herom følger. Learn More»
Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg