Arrangementer

Selskabet afholder omkring fire årlige arrangementer, hvor spørgsmål af forsikringsretlig karakter drøftes.

Se arrangementer her...»

Virksomhedsmedlemmer

Som virksomhedsmedlemmer optages forsikringsselskaber, generalagenturer og forsikringsmæglerfirmaer, m.fl. Vores virksomhedsmedlemmer udgør en vigtig støtte til selskabets liv.

Se vores virksomhedsmedlemmer...»

Aktuelt

OBS OBS OBS Seminaret/medlemsmødet den 17. november 2020 hos Plesner om forsikring af leasingbiler UDSÆTTES desværre grundet fornyede restriktioner i forhold til COVID-19.

Arrangementet flyttes til den 2. marts 2021. Nærmere info herom følger.

AIDA Org afholder webinar den 10. november 2020 vedr. kontrakter og online-miljø inden for forsikringer. Tilmelding sker ved at følge dette link. Learn More»
Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg