Arrangementer

Selskabet afholder omkring fire årlige arrangementer, hvor spørgsmål af forsikringsretlig karakter drøftes.

Se arrangementer her...»

Virksomhedsmedlemmer

Som virksomhedsmedlemmer optages forsikringsselskaber, generalagenturer og forsikringsmæglerfirmaer, m.fl. Vores virksomhedsmedlemmer udgør en vigtig støtte til selskabets liv.

Se vores virksomhedsmedlemmer...»

Aktuelt

Der afholdes ordinær generalforsamling og medlemsmøde den 7. maj 2019. Professor, dr.jur. Torsten Iversen vil holde oplæg om forholdet mellem erstatningsregler i og uden for kontrakt

Læs mere og tilmeld dig her

AIDA Europes VIII konference med titlen "Landfall of the Techstorm" finder sted den 3. og 4. oktober 2019 i Lissabon. Nærmere info følger.
Læs mere og tilmeld dig her ...»
Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg