Arrangementer

Selskabet afholder omkring fire årlige arrangementer, hvor spørgsmål af forsikringsretlig karakter drøftes.

Se arrangementer her...»

Virksomhedsmedlemmer

Som virksomhedsmedlemmer optages forsikringsselskaber, generalagenturer og forsikringsmæglerfirmaer, m.fl. Vores virksomhedsmedlemmer udgør en vigtig støtte til selskabets liv.

Se vores virksomhedsmedlemmer...»

Aktuelt

OBS OBS OBS Seminaret/medlemsmødet om forsikring af leasingbiler flyttes til 14. september 2021 grundet fortsatte restriktioner i forhold til forsamlingsforbud. Ny invitation vil blive sendt ud i august.

Learn More»
Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg