Arrangementer

Selskabet afholder omkring fire årlige arrangementer, hvor spørgsmål af forsikringsretlig karakter drøftes.

Se arrangementer her...»

Virksomhedsmedlemmer

Som virksomhedsmedlemmer optages forsikringsselskaber, generalagenturer og forsikringsmæglerfirmaer, m.fl. Vores virksomhedsmedlemmer udgør en vigtig støtte til selskabets liv.

Se vores virksomhedsmedlemmer...»

Aktuelt

Der afholdes ordinær generalforsamling og medlemsmøde om bevisførelse i forsikringssager den 2. maj 2017
Tilmeld dig her...<>

AIDA Bolivia holder kongres i Santa Cruz den 2. - 5. maj 2017. Programmet er at finde på deres hjemmeside www.aidabolivia.com
Learn More»
Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg