Arrangementer

Selskabet afholder omkring fire årlige arrangementer, hvor spørgsmål af forsikringsretlig karakter drøftes.

Se arrangementer her...»

Virksomhedsmedlemmer

Som virksomhedsmedlemmer optages forsikringsselskaber, generalagenturer og forsikringsmæglerfirmaer, m.fl. Vores virksomhedsmedlemmer udgør en vigtig støtte til selskabets liv.

Se vores virksomhedsmedlemmer...»

Aktuelt

AFLYSNING - MEDLEMSMØDET ER AFLYST GRUNDET CORONA-VIRUS. MØDET RYKKES TIL TORSDAG DEN 14. MAJ 2020

Der afholdes generalforsamling og seminar/medlemsmøde den 14. maj 2020 hos Plesner om Legal Tech. Nærmere info kommer.

Læs mere og tilmeld dig her ...»
Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg