Arrangementer

Selskabet afholder omkring fire årlige arrangementer, hvor spørgsmål af forsikringsretlig karakter drøftes.

Se arrangementer her...»

Virksomhedsmedlemmer

Som virksomhedsmedlemmer optages forsikringsselskaber, generalagenturer og forsikringsmæglerfirmaer, m.fl. Vores virksomhedsmedlemmer udgør en vigtig støtte til selskabets liv.

Se vores virksomhedsmedlemmer...»

Aktuelt

DER AFHOLDES GENERALFORSAMLING DEN 25. MAJ 2020 KL. 9.00, DOG UDEN EFTEREFØLGENDE MEDLEMSMØDE VEDR. LEGAL TECH, SOM TIDLIGERE FORUDSAGT, GRUNDET COVID-19. Nærmere info i forhold til generalforsamlingen følger snarest pr. mail.

Læs mere og tilmeld dig her ...»
Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg