Arrangementer

Selskabet afholder omkring fire årlige arrangementer, hvor spørgsmål af forsikringsretlig karakter drøftes.

Se arrangementer her...»

Virksomhedsmedlemmer

Som virksomhedsmedlemmer optages forsikringsselskaber, generalagenturer og forsikringsmæglerfirmaer, m.fl. Vores virksomhedsmedlemmer udgør en vigtig støtte til selskabets liv.

Se vores virksomhedsmedlemmer...»

Aktuelt

OBS OBS OBS Seminaret/medlemsmødet om forsikring af leasingbiler flyttes til 14. september 2021 grundet fortsatte restriktioner i forhold til forsamlingsforbud. Ny invitation vil blive sendt ud i august.

Generalforsamling vil blive afholdt separat onsdag den 26. maj 2021 kl. 9.30 uden efterfølgende medlemsmøde.

Learn More»
Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg