Arrangementer

Selskabet afholder omkring fire årlige arrangementer, hvor spørgsmål af forsikringsretlig karakter drøftes.

Se arrangementer her...»

Virksomhedsmedlemmer

Som virksomhedsmedlemmer optages forsikringsselskaber, generalagenturer og forsikringsmæglerfirmaer, m.fl. Vores virksomhedsmedlemmer udgør en vigtig støtte til selskabets liv.

Se vores virksomhedsmedlemmer...»

Aktuelt

Næste arrangement afholdes torsdag den 19. september 2019 hos LB Forsikring under titlen "Menneskets bedste ven i forsikringsretlig belysning" ved advokat Jens Peter Fabricius

Nærmere info følger

AIDA Europes VIII konference med titlen "Landfall of the Techstorm" finder sted den 3. og 4. oktober 2019 i Lissabon. Nærmere info følger. Læs mere og tilmeld dig her ...»
Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg