Arrangementer

Selskabet afholder omkring fire årlige arrangementer, hvor spørgsmål af forsikringsretlig karakter drøftes.

Se arrangementer her...»

Virksomhedsmedlemmer

Som virksomhedsmedlemmer optages forsikringsselskaber, generalagenturer og forsikringsmæglerfirmaer, m.fl. Vores virksomhedsmedlemmer udgør en vigtig støtte til selskabets liv.

Se vores virksomhedsmedlemmer...»

Aktuelt

Der afholdes medlemsmøde den 14. marts 2019 hos LB Forsikring om Ankenævnets behandling af forsikringssager under titlen "18 år i Ankenævnets tjeneste - Højesteretsdommer Marianne Højgaard Pedersen takker af".

Læs mere og tilmeld dig her ...»
Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg