Arrangementer

Selskabet afholder omkring fire årlige arrangementer, hvor spørgsmål af forsikringsretlig karakter drøftes.

Se arrangementer her...»

Virksomhedsmedlemmer

Som virksomhedsmedlemmer optages forsikringsselskaber, generalagenturer og forsikringsmæglerfirmaer, m.fl. Vores virksomhedsmedlemmer udgør en vigtig støtte til selskabets liv.

Se vores virksomhedsmedlemmer...»

Aktuelt

Den 6. november 2018 afholdes næste medlemsmøde om M&A Forsikringer. Nærmere info herom følger snarest, men reserver gerne dagen allerede nu. Læs mere...»
Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg