Arrangementer

Selskabet afholder omkring fire årlige arrangementer, hvor spørgsmål af forsikringsretlig karakter drøftes.

Se arrangementer her...»

Virksomhedsmedlemmer

Som virksomhedsmedlemmer optages forsikringsselskaber, generalagenturer og forsikringsmæglerfirmaer, m.fl. Vores virksomhedsmedlemmer udgør en vigtig støtte til selskabets liv.

Se vores virksomhedsmedlemmer...»

Aktuelt

OBS OBS OBS Seminaret/medlemsmødet om forsikring af leasingbiler flyttes til 17. maj 2021 grundet fornyede restriktioner i forhold til COVID-19. Samme dag vil der blive afholdt generalforsamling i foreningen.

Mødet flyttes, i håb om dette kan afholdes ved fysisk fremmøde.

Nærmere info herom følger.

Learn More»
Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg