Arrangementer

Selskabet afholder omkring fire årlige arrangementer, hvor spørgsmål af forsikringsretlig karakter drøftes.

Se arrangementer her...»

Virksomhedsmedlemmer

Som virksomhedsmedlemmer optages forsikringsselskaber, generalagenturer og forsikringsmæglerfirmaer, m.fl. Vores virksomhedsmedlemmer udgør en vigtig støtte til selskabets liv.

Se vores virksomhedsmedlemmer...»

Aktuelt

Der afholdes medlemsmøde den 28. februar 2017 hos Topdanmark Forsikring om ALL-RISK Forsikringer

Læs mere og tilmeld dig her...

AIDA Bolivia holder kongres i Santa Cruz den 2. - 5. maj 2017. Programmet er at finde på deres hjemmeside www.aidabolivia.com Learn More»
Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg