Arrangementer

Selskabet afholder omkring fire årlige arrangementer, hvor spørgsmål af forsikringsretlig karakter drøftes.

Se arrangementer her...»

Virksomhedsmedlemmer

Som virksomhedsmedlemmer optages forsikringsselskaber, generalagenturer og forsikringsmæglerfirmaer, m.fl. Vores virksomhedsmedlemmer udgør en vigtig støtte til selskabets liv.

Se vores virksomhedsmedlemmer...»

Aktuelt

Præsentationerne fra medlemsmødet den 28. februar 2017 er at finde under arrangementer - præsentationer - præsentationer fra tidligere arrangementer
Findes her...<>

AIDA Bolivia holder kongres i Santa Cruz den 2. - 5. maj 2017. Programmet er at finde på deres hjemmeside www.aidabolivia.com
Learn More»
Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg