Arrangementer

Selskabet afholder omkring fire årlige arrangementer, hvor spørgsmål af forsikringsretlig karakter drøftes.

Se arrangementer her...»

Virksomhedsmedlemmer

Som virksomhedsmedlemmer optages forsikringsselskaber, generalagenturer og forsikringsmæglerfirmaer, m.fl. Vores virksomhedsmedlemmer udgør en vigtig støtte til selskabets liv.

Se vores virksomhedsmedlemmer...»

Aktuelt

Der afholdes seminar/medlemsmøde 23. november 2016 hos Forsikring og Pension om god skik regler med bl.a. produkttilsyn og uddannelseskrav

Læs mere og tilmeld dig her...

Den VI AIDA Europe konference, finder sted den 3. og 4. november 2016 i Wien. Programmet er at finde på AIDA Europes hjemmeside

Det XIV AIDA Budapest Colloquium afholder konference den 23. og 24. november 2016 i Budapest. Programmet er at finde på AIDA Europes hjemmeside under "News"

Læs mere og tilmeld dig her...»
Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg