Arrangementer

Selskabet afholder omkring fire årlige arrangementer, hvor spørgsmål af forsikringsretlig karakter drøftes.

Se arrangementer her...»

Virksomhedsmedlemmer

Som virksomhedsmedlemmer optages forsikringsselskaber, generalagenturer og forsikringsmæglerfirmaer, m.fl. Vores virksomhedsmedlemmer udgør en vigtig støtte til selskabets liv.

Se vores virksomhedsmedlemmer...»

Aktuelt

Den 16. maj 2018 afholdes der ordinær generalforsamling og medlemsmøde om "Kausalitet i personskadeerstatningsretten - ny teoretiske indfaldsvinkler med praktisk relevans for forsikringsbranchen"

Læs mere og tilmeld dig her...

AIDA Europes VII konference bliver afholdt den 12. og 13. april 2018 i Warszawa. Tilmeld dig her . Læs mere...»
Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg