Hvorledes § 43 i lov om finansiel virksomhed og § 3 i bekendtgørelsen kunne gribe ind over for udformningen af omvalgsbetingelser


Præsentation v. Lektor, ph.d. Tanja Jørgensen fra Aarhus Universitet vedrørende hjemmel

2013.9.17.AIDA_.pdf

Præsentation v. Vicedirektør Julie Galbo fra Finanstilsynet vedrørende praksis

AIDA-170913-JG-1.pdf

Præsentation v. Kim Simonsen, forbundsformand i HK og næstformand i SAMPENSIONs bestyrelse vedrørende god skik regler set fra SAMPENSIONs side (fra garanti til hensigtserklæring)

Aida-Finanstilsynet-17.-september-2013.pdf

Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg