Arrangementer

Selskabet afholder omkring fire årlige arrangementer, hvor spørgsmål af forsikringsretlig karakter drøftes.

Se arrangementer her...»

Virksomhedsmedlemmer

Som virksomhedsmedlemmer optages forsikringsselskaber, generalagenturer og forsikringsmæglerfirmaer, m.fl. Vores virksomhedsmedlemmer udgør en vigtig støtte til selskabets liv.

Se vores virksomhedsmedlemmer...»

Aktuelt

Det Danske Selskab for Forsikringsret afholder medlemsmøde om forsikringskonkurser ved underdirektør Torben Weiss Garne og advokat Boris Frederiksen m.fl. den 26. september 2023. Du kan tilmelde dig her...

Der afholdes medlemsmøde om bevissikring den 23. november 2023. Nærmere info følger efter sommerferien.

SAVE THE DATE AIDA Europe afholder deres 10. konference i Athen den 30. og 31. maj 2024 under temaet "The growing challenge of meeting customer needs: quo vadis, insurance market?" Nærmere info følger. Læs mere og tilmeld dig her»
Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg