Arrangementer

Selskabet afholder omkring fire årlige arrangementer, hvor spørgsmål af forsikringsretlig karakter drøftes.

Se arrangementer her...»

Virksomhedsmedlemmer

Som virksomhedsmedlemmer optages forsikringsselskaber, generalagenturer og forsikringsmæglerfirmaer, m.fl. Vores virksomhedsmedlemmer udgør en vigtig støtte til selskabets liv.

Se vores virksomhedsmedlemmer...»

Aktuelt

Der afholdes generalforsamling og medlemsmøde om ligebehandlingslovgivningen i forsikringsretligt perspektiv onsdag den 20. april 2022.

Læs mere og tilmeld dig her»
Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg