Arrangementer

Selskabet afholder omkring fire årlige arrangementer, hvor spørgsmål af forsikringsretlig karakter drøftes.

Se arrangementer her...»

Virksomhedsmedlemmer

Som virksomhedsmedlemmer optages forsikringsselskaber, generalagenturer og forsikringsmæglerfirmaer, m.fl. Vores virksomhedsmedlemmer udgør en vigtig støtte til selskabets liv.

Se vores virksomhedsmedlemmer...»

Aktuelt

Vi vender tilbage, når dato for næste medlemsmøde foreligger.

AIDA Europe afholder deres 10. konference i Athen den 30. og 31. maj 2024 under temaet "The growing challenge of meeting customer needs: quo vadis, insurance market?" Du finder programmet her»
Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg