Arrangementer

Selskabet afholder omkring fire årlige arrangementer, hvor spørgsmål af forsikringsretlig karakter drøftes.

Se arrangementer her...»

Virksomhedsmedlemmer

Som virksomhedsmedlemmer optages forsikringsselskaber, generalagenturer og forsikringsmæglerfirmaer, m.fl. Vores virksomhedsmedlemmer udgør en vigtig støtte til selskabets liv.

Se vores virksomhedsmedlemmer...»

Aktuelt

Der afholdes generalforsamling og medlemsmøde den 13. maj 2024 hos Forsikring og Pension om mikrotarifering, andre nye prismodeller og EIOPAs syn på differential pricing

Læs mere og tilmeld dig her...

AIDA Europe afholder deres 10. konference i Athen den 30. og 31. maj 2024 under temaet "The growing challenge of meeting customer needs: quo vadis, insurance market?" Du finder programmet her»
Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg