Arrangementer

Selskabet afholder omkring fire årlige arrangementer, hvor spørgsmål af forsikringsretlig karakter drøftes.

Se arrangementer her...»

Virksomhedsmedlemmer

Som virksomhedsmedlemmer optages forsikringsselskaber, generalagenturer og forsikringsmæglerfirmaer, m.fl. Vores virksomhedsmedlemmer udgør en vigtig støtte til selskabets liv.

Se vores virksomhedsmedlemmer...»

Aktuelt

Der afholdes medlemsmøde/seminar den 24. januar 2023 om erstatning for whiplash: kausalitet i juridisk og medicinsk belysning ved oplægsholderne, Professor dr.jur. Andreas Bloch Ehlers og Cheflæge, Speciallæge i ortopædisk kirurgi, MD, Bent Mathiesen samt Professor, dr.med. Søren Jacobsen fra Retslægerådet. Du kan tilmelde dig her

AIDA World afholder den XVI AIDA World Insurance Conference i perioden 30. august - 1. september 2023 under temaet "Insurance upside down" Læs mere og tilmeld dig her»
Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg