Kontakt


Det Danske Selskab for Forsikringsret

Kobbertårnet
Amerika Plads 37
2100 København Ø

Tel: +45 3312 1133
Fax: +45 3312 0014

Email: aida.dk@plesner.com

Danske Bank 4310-0006307272
Giro +01< +6307272

Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg