AIDA


Det Danske Selskab for Forsikringsret blev stiftet den 19. december 1977 af jurister med særlig interesse for forsikringsretlige forhold. Selskabets formål er dels at være den danske afdeling af Association Internationale de Droit des Assurances (AIDA – www.aida.org.uk) og dels at virke for fremme af forsikringsretten, udgive publikationer af forsikringsretlig interesse m.v.

Selskabet afholder omkring fire årlige arrangementer, hvor spørgsmål af forsikringsretlig karakter drøftes.

Arrangementerne finder normalt sted mellem kl. 16.30 og kl. 18.30 og omfatter ud over foredraget et lettere traktement.

Alle medlemmer har mulighed for at byde ind med forslag til arrangementer.

Selskabet arbejder sammen med AIDA Europe om afholdelse af regionale europæiske konferencer.

Hvert fjerde år holder verdensorganisationen AIDA verdenskongres.

Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg