Præsentationer


Generelt:

Redegørelse om de retlige problemer ved efterforskning ved mistanke om forsikringssvindel (artikel i NFT).
Findes på:http://www.nft.nu/en/redegorelse-om-de-retlige-problemer-ved-efterforskning-ved-mistanke-om-forsikringssvindel

Finanstilsynet: Undersøgelse af forsikringsselskabers efterforskning ved personskadesager 2015
Findes på: https://www.finanstilsynet.dk/~/media/Nyhedscenter/2016/Rapport%20om%20forsikringsselskabers%20efterforskning%20af%20personskadesager%202015.ashx

Finanstilsynets påtale af 19. august 2014 om ulovlige videooptagelser.
Findes på: https://www.finanstilsynet.dk/da/Regler-og-praksis/Reaktioner/2014/Paatale_videregivelse-ulovlige-videooptagelser-250814.aspx

Pressemeddelelse fra Folketingets Ombudsmand af 9. november 2011: ”Myndigheder må bruge oplysninger fra åbne Facebook-profiler”

U 2012.2328 H – Retsstridighedsvurderingen ved brug af skjult kamera (handel med hunde)

U 2014.1662 V – Arbejdsgivers GPS-overvågning

Jakob Spangsberg Lundsager:

https://aida-dk.dk/wp-content/uploads/2012/10/Privates-efterforskning-Persondatalovens-regler.pptx

https://aida-dk.dk/wp-content/uploads/2012/10/Eng-udgave-af-GDPR-december-2015.docx

Jørn Vestergaard:

https://aida-dk.dk/wp-content/uploads/2016/04/Jørn-Vestergaard-Grænser-for-privat-sagsoplysning-Forening-for-Forsikringsret-og-Forum-for-IT-ret.pdf

Jakob Scharff:

https://aida-dk.dk/wp-content/uploads/2016/04/CERTA-præsentation-privat-efterforskning.pptx

Vagn Jelsøe:

https://aida-dk.dk/wp-content/uploads/2016/04/Forsikringsselskabers-efterforskning.docx

Præsentationer fra tidligere arrangementer:

Ligebehandlingsnævnet ved Annette Dam Ryt-Hansen og Anne Louise Bødker Petersen

FP’s erfaringer fra ligebehandlingssagerne ved Thomas-Brenøe.pdf

Erfaringerne ved brug af robotter ved Flemming Tovdal Schmidt

AI i forsikrings-og pensionssektoren ved Sigrid Floor Toft

Udvikling af kunstig intelligens ved Anja Schjoldan Løwer Frem

Finanstilsynets regulatoriske sandkasse ved Camilla Neuenschwander

Robots entering ved advokat Niels Christian Ellegaard

Klonede biler – Leasingbiler ved Lars Kold Jensen – del 1

Klonede biler – Leasingbiler ved Lars Kold Jensen – del 2

Leasingbiler, klonede biler og papirbiler ved Jesper Ravn

Leasing og forsikring – Udfordringer set fra autoskade ved Christian Bagger Praem

Torben Weiss Garnes præsentation – Retshjælpsforsikringer – en hjælpende hånd eller …

Michael S. Wiisbyes præsentation vedr. retshjælpsforsikringen i Danmark – et historisk tilbageblik

Line Stokholms præsentation vedr. retshjælp i praksis

Karsten Højs præsentation vedr. retshjælpsforsikringer

Menneskets bedste ven i forsikringsretlig belysning v/Jens Peter Fabricius

Bilag til Jens Peter Fabricius’ præsentation – Ankenævnskendelse af 1.5.2019

Forholdet mellem erstatningsregler i og uden for kontrakt ved Torsten Iversen

Ankenævnets behandling af forsikringssager ved Marianne Højgaard Pedersen og Kim Sparlund

Thérése Hamstens præsentation vedr. W&I Insurance – how does it work

Niels Kornerups præsentation vedr. W&I forskikringer

Birgitta Nielsens præsentation – Udfordringer ved grænseoverskridende virksomhed

Ulla Brøns Petersens præsentation -Tilsyn med udenlandske forsikringsselskaber

Andreas Bloch Ehlers præsentation – Kausalitetskravet i personskadeerstatningsretten

Elena-Hove-Aggerholms-præsentation_Disruption-i-forsikringsbranchen.pdf

Louise-Buchters-præsentation_Disruption-i-forsikringsbranchen.pdf

Jane-Kaasgaards-præsentation_Disruption-i-forsikringsbranchen_V1.pdf

Hvidvask-hvad-har-det-med-forsikring-at-gøre-v.-Thomas-Brenøe.pdf

Hvidvaskloven-v.Dorthe-Bundgaard.pdf

Håndtering af store professions- og bestyrelsesansvarsskader v/Niklas Theter

Bevisførelse i forsikringssager v/Christina Neugebauer

Bevisførelse i forsikringssager v/Mette Mortensen

All-Risk Forsikringer v/Kristian Svith og Søren Viltoft BaatrupAll-Risk Forsikringer v/Kristian Svith og Søren Viltoft

Er du parat til de kommende god skik regler med bl.a. produktilsyn og uddannelseskrav? v/Thomas Brenøe, Vagn Jelsøe og Anne Christina Skjønnemand

Præsentation af AIDAs generalforsamling og medlemsmøde v/advokat Christina Neugebauer og advokat Søren Vagner Nielsen

Betænkningen om erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle produkter v/ Professor Nina Dietz Legind og Forbrugerombudsmand Henrik Øe

Hvorledes § 43 i lov om finansiel virksomhed og § 3 i bekendtgørelsen kunne gribe ind over for udformningen af omvalgsbetingelser

Kontraheringsplikt etter (norsk) FAL 1989 – nye regler eller keiserens nye klær? v/ Professor Trine-Lise Wilhelmsen

Hvordan må selskaberne efterforske mistanke om forsikringssvindel? v/Mads Bryde Andersen

Offentlige myndigheders erstatningsansvar v/Benedicte Galbo

Program til AIDA Konference – Warsawa 12. oktober 2012

Flyer til AIDA Konference – London 13. – 14. september 2012

AIDA President’s Report in English

Program til AIDA Konference i London den 13. – 14. september 2012

Huseftersynsloven og Ejerskifteforsikringen v/Vibeke Henriques Johannesson

Ejerskifteforsikringen v/Henning Jønsson

Forældres hæftelsesansvar og forsikring v/Helle Isager

Forbrugerbeskyttelse v/Julie Galbo

Dom 1. marts 2011 – EU-domstolens dom om forbud om aktuarmæssigt begrundet forskelsbehandling af mænd og kvinder.

Presentation by Michael Gill – Twenty Years (or so) of Tort Law Reform in Australia (1990 to 2010)

Presentation by Michael Gill – An Australian Update, presentation to the Danish Insurance Law Association, part 1

Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg