Bliv medlem


Personligt medlemskab

Et personligt medlemskab kan opnås af enhver cand.jur. og cand. merc. jur. samt enhver stud. jur. eller stud. merc. jur. med bestået bachelorgrad. Herudover kan personer, som efter bestyrelsens skøn, har kvalificeret sig inden for forsikringsretten, optages.

Kontingentet pr. år er kr. 200,00.


Virksomhedsmedlemskab

Et virksomhedsmedlemskab kan opnås af forsikringsselskaber, generalagenturer og forsikringsmæglerfirmaer. Endvidere  optages offentlige myndigheder, institutioner og organisationer med interesse for forsikring.

Under et virksomhedsmedlemskab kan der registreres op til 3 af virksomhedens medarbejdere, der ikke nødvendigvis er jurister. Ligeledes kan virksomheden inviterer andre medarbejdere fra virksomheden med til visse af selskabets arrangementer efter forudgående aftale.

Et virksomhedsmedlemskab støtter AIDA’s arrangementer, og virksomheden kan få sit logo vist på hjemmesiden sammen med de øvrige virksomhedsmedlemmer her.

AIDA’s hjemmeside linker via logoet til virksomheden, og virksomhedens hjemmeside kan ligeledes linke tilbage til AIDA’s hjemmeside.

Kontingentet pr. år er kr. 2.000,00.


Herunder kan du tilmelde dig som enten personligt medlem eller virksomhedsmedlem.

 

Medlemsoplysninger

Kontingent

  • Personligt medlemsskab
  • Virksomhedsmedlemskab
  • Bank
  • EAN
Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg