Generalforsamling


Selskabets øverste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.

Der indkaldes elektronisk til generalforsamlingen ved fremsendelse af email til det enkelte medlems senest oplyste email samt ved offentliggørelse på selskabets hjemmeside.

Har medlemmet ikke oplyst en korrekt emailadresse, eller er medlemmets email fejlramt uanset årsag, anses indkaldelsen på selskabets hjemmeside for tilstrækkelig.

Indkaldelse skal ske med mindst 3 ugers varsel og skal indeholde dagsorden samt en kort redegørelse for de forslag, som skal behandles.

Forslag til generalforsamlingen skal indsendes til bestyrelsen inden 1. februar.

Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg