Tidligere arrangementer


13-05-2024
27-02-2024
23-11-2023
26-09-2023
22-05-2023
22-03-2023
24-01-2023
01-11-2022
20-04-2022
22-11-2021
14-09-2021
24-09-2020
17-03-2020
21-11-2019
19-09-2019
07-05-2019
14-03-2019
06-11-2018
04-10-2018
16-05-2018
22-03-2018
29-11-2017
05-09-2017
02-05-2017
28-02-2017
23-11-2016
19-09-2016
31-05-2016
30-03-2016
29-10-2015
15-09-2015
19-05-2015
14-04-2015
25-11-2014
23-10-2014
22-05-2014
27-03-2014
07-11-2013
17-09-2013
06-06-2013
19-03-2013
04-12-2012
12-10-2012
27-09-2012
17-09-2012
13-09-2012
03-05-2012
23-02-2012
15-11-2011
13-09-2011
05-05-2011
31-03-2011
27-01-2011
22-11-2010
05-10-2010
03-05-2010
08-04-2010
11-11-2009
01-10-2009
05-05-2009
29-01-2009
25-11-2008
30-09-2008
13-05-2008
09-04-2008
19-11-2007
25-09-2007
09-05-2007
27-03-2007
21-11-2006
26-09-2006
27-04-2006
14-03-2006
24-11-2005
06-09-2005

 

Øvrige arrangementer fra 2005 – 2000, kan nævnes:

Højesterets arbejde og opgaver v/Torben Melchior og Marianne Højgaard Pedersen.
Hvem ejer egentlig arbejdsmarkeds- og Firmapensionerne – og hvad vedkommer det medlemmerne? v/Jens Kristiansen og Lennart Lyng Andersen.
Reform af reglerne om forældelse af fordringer og dens betydning for erstatningsretten og forsikringsretten v/Bo von Eyben, Class Actions v/Arne Bierfreund.
Hvad betyder Retsplejerådets forslag vedrørende fri proces m.v. for forsikringserhvervet? v/Michael Wiisbye.
“Grov uagtsomhed efter U 1995 737 H med hovedvægt på ankenævnets praksis v/Henning Jønsson.
Bremer-udvalgets rapport og god selskabsledelse.
Reform af arbejdsskadesikringen.
Økonomi- og Erhvervsministeriets nye regler om god skik for finansielle virksomheder – baggrund, indhold og sammenhæng til andre regelsæt.
Domstolsprøvelse af Erstatningsordninger – Godt eller skidt?
FAL-udvalgets revisionsarbejde.
Begunstigelsesinstituttet.
Aftaleretlige konsekvenser af førtidspensionsreformen på private livs- og pensionsforsikringer.
Kommissionens direktivforslag om miljøansvar.
11. septembers indflydelse på forsikrings- og genforsikringsmarkedet.
Forsikringsselskaber og Grundlagsrenteproblemer.
Nye tendenser i erstatningsretten.
Produktansvar for tobak i de nordiske lande.
Reassurance.
Betænkningen om revision af Erstatningsansvarsloven.
Forsikring- og ansvarsfordeling – Forholdet mellem forsikring og kommercielle leverings- og entreprenøraftaler.

 

Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg