Årsregnskaber


Hvert år udarbejder foreningens revisor et årsregnskab, der bliver fremlagt på den årlige generalforsamling.

Når årsregnskabet er blevet signeret af bestyrelsens medlemmer, vil det blive lagt ind i fanen til højre under det pågældende årstal.

Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg