30 års jubilæumsarrangement, generalforsamling og foredrag om gruppesøgsmål v/Eigil Lego Andersen


Medlemmerne indbydes til 30 års jubilæumsarrangement og ordinær generalforsamling, der afholdes hos Plesner, Kobbertårnet, Amerika Plads 37, 2100 København Ø.

Programmet er som følger:

16:00 – 16:15:
Generalforsamling.
Dagsorden er ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning.
3. Godkendelse af regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Behandling af forslag.
8. Eventuelt.

15:15 – 17:15:
Foredrag om gruppesøgsmål og debat v/advokat Eigil Lego Andersen.

17:15 – 17:30:
Ombordstigning på Saga Queen.

17:30 – ca. 21:00:
Jubilæumsmiddag på Saga Queen.

Ca. 21:00:
Saga Queen lægger til ved Plesner for afsætning.

Jubilæumsforedraget om “Gruppesøgsmål” vil blive afholdt af advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen, Nielsen Nørager Advokatfirma.

Fra 1. januar 2008 kan der i Danmark anlægges gruppesøgsmål, hvor en grupperepræsentant på vegne et større antal kravstillere, der kan tilmelde sig sagen, kan gøre ensartede krav gældende under en sag, der varetages af grupperepræsentanten. Gruppesøgsmål er på den ene side et meget potent retligt skridt, men på den anden side er grundlaget for gruppesøgsmål, loven, dens forarbejder og de nye retshjælpsbetingelser udformet således, at det er forbundet med et betydeligt praktisk besvær at etablere et gruppesøgsmål.

I foredraget gennemgås betingelserne for gruppesøgsmål og sagsforløbet med særlig vægt på de praktiske vanskeligheder og konstruktive løsninger herpå samt forbedringsmuligheder i regelgrundlaget.

Foredragsholderen er forfatter til bogen “Gruppesøgsmål”, der udkom på Thomson i december 2007.

Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg