ALL-RISK Forsikringer


Medlemmerne indbydes hermed til næste arrangement om

 

ALL-RISK FORSIKRINGER

 

Der afholdes tirsdag den 28. februar 2017 kl. 15.30 hos

 

Topdanmark Forsikring A/S

Borupvang 4

2750 Ballerup

 

Kl. 15.30 byder Topdanmark Forsikring A/S på sandwich og drikkevarer

 

Kl. 16.00 – 17.15 vil Kristian Svith holde et oplæg om Entrepriseforsikringer

 

Kristian Svith vil blandt andet fortælle om de centrale bestemmelser i FAL, om de centrale regler i forsikringsbetingelserne, som gælder for en entrepriseforsikring, og hvordan entrepriseforsikringen og FAL spiller sammen, henholdsvis støder mod hinanden.

 

Kl. 17.15-17.30 pause

 

Kl. 17.30-18.15 vil Søren Viltoft Baatrup fra Topdanmark Forsikring holde et oplæg om forsikring af byggerier. Søren Viltoft Baatrup vil blandt andet fortælle om processen, hvor bygningen opføres, og hvilke forsikringer, der er gængse på det danske marked, og hvordan de fungerer sammen.

 

Der afsluttes med spørgsmål fra salen.

 

Arrangementet forventes afsluttet omkring kl. 18.30.

 

Hos Topdanmark Forsikring A/S er der fri parkering.

 

Tilmelding skal ske via selskabets hjemmeside, http://aida-dk.dk/arrangementer/. Tilmeldingsfristen er den 23. februar 2017.

 

Med venlig hilsen

 

Torben Bondrop

Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg