Balancegang på DR-Byens bobledæk (rådgiveransvar, grov uagtsomhed og excess-forsikring i entrepriseforhold)


Medlemmerne indbydes hermed til næste arrangement, der afholdes

 

Torsdag den 23. oktober 2014, kl. 16.30 hos

 

Bech-Bruun

Langelinie Alle 35

2100 København Ø

 

Kl. 16.30 Bech-Bruun byder på sandwich og drikkevarer

 

Kl. 17.00 vil advokat Henrik Valdorf-Hansen holde foredrag om

 

BALANCEGANG PÅ DR-BYENS BOBLEDÆK (RÅDGIVERANSVAR, GROV UAGTSOMHED OG EXCESS-FORSIKRING I ENTREPRISEFORHOLD)

 

Arrangementet forventes afsluttet omkring kl. 18.30.

 

Bech-Bruun har et begrænset antal parkeringspladser på Langelinie Alle, hvortil parkeringskort kan hentes i receptionen. Alternativt har Københavns Kommune et antal parkeringspladser, hvor der kan parkeres mod egenbetaling.

Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg