Betænkningen om erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle produkter


Medlemmerne indbydes hermed til næste arrangement, der afholdes

Torsdag den 27. marts 2014, kl. 16.30 hos

Plesner Advokatfirma

Amerika Plads 37

2100 København Ø

 

Kl. 16.30 Plesner byder på sandwich og drikkevarer

Kl. 17.00 vil professor Nina Dietz Legind, Syddansk Universitet, holde foredrag på baggrund af

 

BETÆNKNINGEN OM ERSTATNINGSANSVAR VED RÅDGIVNING OM FINANSIELLE PRODUKTER.

Betænkningen offentliggøres fredag den 14. marts 2014.

Forbrugerombudsmand Henrik Øe vil også deltage i arrangementet.

Arrangementet forventes afsluttet omkring kl. 18.00-18.15.

 

Som deltager i arrangementet kan parkering frit ske i Plesners parkeringskælder “Amerika Plads Nord”, der er placeret ved Kobbertårnet. Indkørslen sker fra Dampfærgevej. Ved indkørslen til par-keringskælderen trækkes en P-billet i indkørselsautomaten. P-billetten medbringes til receptionen i Plesners lobby, der stempler billetten til brug ved udkørsel. Ved udkørsel indsættes den stemplede P-billet.

 

Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg