Dækningen af erhvervsevnetab i pensionsordninger v/Ivan Sørensen


Medlemmerne indbydes til det kommende arrangement om dækningen af erhvervsevnetab i pensionsordninger, som afholdes hos Alm. Brand, Midtermolen 7, 2100 København Ø.

Lektor, ph.d. Ivan Sørensen fra Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, vil tage udgangspunkt i artiklen i U.2008B.401, og en dom afsagt af Københavns Byret den 2. april 2009 i en sag mellem SAS, Danica og en forsikringsmægler, herunder blandt andet om selskabers muligheder for at ændre bestående aftaler, og hvorvidt vilkårene vedrørende fastsættelse af erhvervsevnetabet kan forenkles.

Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg