De særlige regler i den nye forældelseslov om arbejdsskader v/Karsten Høj


Medlemmerne indbydes til selskabets kommende arrangement den 19. november 2007 om “De særlige regler i den nye forældelseslov om arbejdsskader”, der afholdes hos Topdanmark Forsikring, Topcentret, Borupvang 4, 2750 Ballerup.

Advokat Karsten Høj vil gennemgå de særlige regler i den nye forældelseslov om arbejdsskader.

Det oprindelige forslag til en ny generel forældelseslov indeholdt ingen særregler vedrørende arbejdsskader.

Efter lobbyarbejde iværksat af advokaterne Karsten Høj og Søren Kjær Jensen, ganske tæt på lovens vedtagelse, blev der vedtaget en særlig regulering af forældelse for så vidt angår arbejdsskader.

Vi har fået advokat Karsten Høj til at komme og fortælle om ændringerne og baggrunden for disse. Samtidig vil medlemmerne få et spændende indblik i muligheden for at påvirke lovgivningsprocessen i Danmark.

Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg