Den nye forældelseslov v/Bjarne Lau Pedersen


Selskabet holder arrangement tirsdag den 25. september 2007 hos Lærerstandens Brandforsikring, Kompagnistræde 39, 1208 København K, hvor chefjurist Bjarne Lau Pedersen, TrygVesta Forsikring, vil holde foredrag om den nye forældelseslov.

Bjarne Lau Pedersen vil orientere om nogle af hovedlinierne i den nye forældelseslov og efterfølgende gennemgå de nye forældelsesregler i forsikringsaftaleloven i forhold til de gældende bestemmelser.

Derudover vil overgangsreglerne også få et par ord med på vejen.

Den vedtagne lov (1. juni 2007) kan ses på dette link http://147.29.40.91/DELFIN/HTML/20061/3L00166.htm

Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg