Den nye svenske forsikringsaftalelov med hovedvægt på reglerne om selskabernes informationspligt v/Eva Lindell-Frantz


Den nye svenske forsikringsaftalelov med hovedvægt på reglerne om selskabernes informationspligt med kommentarer fra en dansk synsvinkel v/Eva Lindell-Frantz og repræsentant fra Forsikring & Pension

Universitetslektor Eva Lindell-Frantz vil tale om de nye svenske regler om selskabernes informationspligt og overvejelserne i forbindelse hermed. En repræsentant fra Forsikring & Pension vil efterfølgende supplere med en dansk kommentar. I Danmark er vi som bekendt ikke kommet langt på dette punkt – i betænkningen om revision af forsikringsaftaleloven fra 2002 blev overvejelser herom udskudt under henvisning til det kommende EU direktiv om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser.

Programmet ser således ud:

Kl. 13.00:
Busafgang fra Københavns Hovedbanegård (Reventlowsgade/Istedgade krydset)
Kl. 15.00:
Ankomst Lund Domkirke, hvor der vil være rundvisning med svenske guider.
Kl. 16.00:
Foredrag på Lunds Universitet.
Kl. 18.00:
Afgang til Grand Hotel, hvor der vil være middag for deltagerne.
Ca. kl. 20.00:
Busafgang fra Grand Hotel.
Ca. kl. 22.00:
Ankomst Københavns Hovedbanegård.

Arrangementet afholdes i samarbejde med Lunds Universitet og er sponsoreret af Det Danske Selskab for Forsikringsret, hvorfor egenbetaling for deltagelse i arrangementet er fastsat til kun kr. 200,00. Dette beløb dækker bustransport og broafgift. Selskabet beta-ler middag og rundvisning i Lunds Domkirke.

Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg