Den reviderede huseftersynslov og ændringer i Ejerskifteforsikringen


Medlemmerne inviteres til selskabets næste arrangement, som afholdes torsdag den 23. februar kl. 16.30 hos SEB Pension, Bernstorffsgade 50, 0900 København C om emnet “Den reviderede huseftersynslov og ændringer i Ejerskifteforsikringen.”

Selskabet har været så heldigt at få direktør Henning Jønsson fra Ankenævnet for Forsikring til at komme og holde foredrag om den reviderede huseftersynslov, herunder vil han sammen med advokat, chefkonsulent Vibeke Henriques Johansson, Forsikring & Pension orientere om ændringerne i Ejerskifteforsikringen, der træder i kraft den 1. maj 2012.

Til trods for, at ordningen har eksisteret siden 1996, må det konstateres, at der er mange, der ikke har kendskab til, hvordan ordningen fungerer. Dette gælder også jurister og sågar advokater. Nu er der vedtaget nogle markante ændringer i ordningen, så her er chancen for at blive opdateret. Vi har alle venner eller bekendte, der er i færd med at sælge eller købe fast ejendom. De forventer helt sikkert, at du som forsikringsjurist har godt kendskab til, hvordan ordningen virker nu og i fremtiden.

Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg