Direkte krav mod ansvarsforsikringsselskaber v/dr. jur. Jessika van der Sluijs, Stockholms Universitet


Jessika van der Sluijs vil holde foredrag om direkte krav mod ansvarsforsikringsselskaber og de spørgsmål, der knytter sig hertil, i forlængelse af hendes doktorafhandling om samme emne.

Retten til direkte krav giver den skadelidte mulighed for selvstændigt at gøre et krav gældende overfor ansvarsforsikringsselskabet uden først at skulle gøre kravet gældende overfor skadevolderen. Både Danmark og Sverige har den seneste tid indført nye bestemmelser om direkte krav i de respektive landes forsikringsaftalelove.

Jessika van der Sluijs vil gennemgå og redegøre for de centrale forsikringsretlige spørgsmål, som opstår i forbindelse med direkte krav – for eksempel retsgrundlaget, forudsætningerne for et sådant retsgrundlag samt retsgrundlagets nærmere indhold. Jessika van der Sluijs vil sammenligne svensk og dansk ret samt redegøre for retten til direkte krav i et større erstatningsretligt perspektiv.

Endelig vil Jessika van der Sluijs give sin vurdering af, om man bør åbne for en generel ret til direkte krav i de nordiske retssystemer, eller om man fortsat bør være restriktiv på baggrund af princippet om aftalens subjektive begrænsning (aftalens relativitet).

Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg