EIOPA’s Insurance & Reinsurance Stakeholder Group: Nuværende fokusområder i branchen


Medlemmerne indbydes hermed til næste arrangement, der afholdes

 

Tirsdag den 25. november 2014, kl. 16.30 hos

 

Nordea

Strandgade 3

1401 København K

 

Kl. 16.30 Nordea byder på sandwich og drikkevarer

 

Kl. 17.00 vil Group CRO (Chief Risk Officer) Annette Olesen fra Nordea Liv & Pension holde foredrag om

 

EIOPA’s Insurance & Reinsurance Stakeholder Group: Nuværende fokusområder i branchen

 

EIOPA står for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger.

 

Annette Olesen vil komme ind på følgende punkter:

 

  • Overtager EIOPA den rolle, Finanstilsynet hidtil har haft i forhold til regeldannelse
  • Hvad er den seneste udvikling på Solvens II
  • Kan vi få indflydelse i EIOPA
  • Lyttes der til de danske synspunkter
  • Forstår EIOPA det danske system
  • Hvad betyder indførelsen af de nye funktioner i praksis? I hvilket omfang skal man reorganisere eksisterende aktuar, risikostyrings- og compliancefunktioner? Hvad betyder “intern audit”?
  • Hvordan vil Solvens II påvirke den danske branche. Vil vi se konsolideringer som konsekvens? Vil omkostninger stige eller falde?

 

Arrangementet forventes afsluttet omkring kl. 18.30.

 

Nordea har et mindre antal parkeringspladser, så det er efter først-til-mølle-princip. Ved parkeringshuset får man adgang ved at trykke på en knap, hvorefter en bom går op. Oppe på rampen får man kontakt med vagten, som guider videre. Ellers er der parkeringspladser i området, hvor der kan parkeres mod egenbetaling. Alternativt kan man tage metroen til Christianshavn, hvorfra der er cirka 5 min. gang. Se vedhæftede link

Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg