Erstatningssager mod offentlige myndigheder


“Erstatningssager mod offentlige myndigheder.”

Advokat Benedicte Galbo fra Kammeradvokaten vil holde foredrag om erstatningssager mod offentlige myndigheder.

Advokat Benedicte Galbos foredrag omhandler de offentlige myndigheders løsning af en lang række meget forskelligartede opgaver, som undertiden medfører tab for borgere.

Foredraget vil søge at belyse ansvarsbedømmelsens mildhed – eller strenghed – i forbindelse med blandt andet sagsbehandling, det at træffe afgørelser, udførelse af tilsyn og ydelse af service til borgerne.

Foredraget vil endvidere belyse grænserne for den erstatningsretlige beskyttelse.

Vært: Gjensidige Forsikring.

Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg