Finanskrisens konsekvenser for livs- og pensionsforsikring v/Carsten Andersen og Jan Parner


Medlemmerne indkaldes til selskabets næste arrangement, der afholdes hos PenSam, Jørgen Knudsens Vej 2, 3520 Farum, hvor vicedirektørerne Carsten Andersen fra Forsikring & Pension, og Jan Parner fra Finanstilsynet vil holde foredrag om “Finanskrisens konsekvenser for livs- og pensionsforsikring”.

De seneste måneders finanskrise har sat livs- og pensionsinstitutterne overfor nye udfordringer. Tabene på aktiemarkederne har tvunget flere til at realisere fondsaktiver med betydelige tab, mange pensionskunder kan se frem til mere beskedne afkast på deres ordninger, og visse steder er insolvensrisikoen rykket nærmere.

Under dette møde vil vicedirektørerne Carsten Andersen fra Forsikring & Pension og Jan Parner fra Finanstilsynet forklare, hvordan institutter og kunder er stillet efter gældende tilsyns- og aftaleretlige regler og redegøre for de særlige initiativer, der er gjort for at sikre pensionsværdierne under den finansielle krise.

Herefter vil professor, dr. jur. Mads Bryde Andersen fra Center for Pensionsret lægge op til debat om, hvilke udfordringer, finanskrisen stiller livs- og pensionsforsikringerne overfor.

Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg