Finanstilsynet – besøg dem før de besøger dig! v/Peter Sylvest Larsen, Annette Bjåland Andersen og Per Plougmand Bærtelsen


Medlemmerne indbydes hermed til selskabets ordinære
generalforsamling samt næste arrangement, der afholdes

tirsdag den 5. maj 2009 kl. 16.30

hos

Finanstilsynet
Århusgade 110
2100 København Ø

Programmet er som følger:

16:30 – 17:00
Finanstilsynet byder på sandwich og drikkevarer.

17:00 – 17:15
GENERALFORSAMLING

Dagsordenen er ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Behandling af forslag
8. Eventuelt

Herefter vil der blive holdt indlæg under titlen

“Finanstilsynet – besøg dem før de besøger dig!”

Indlæggene er delt op i tre som følger:

Generel indledning v/vicedirektør Peter Sylvest Larsen:

• Introduktion til Finanstilsynet, herunder
Finanstilsynets nuværende opgaver og
udfordringer.

God skik og forsikring v/kontorchef Annette Bjåland Andersen:

• Hvad består Finanstilsynets god skik tilsyn i:
Klagebehandling.
Inspektion.
Projekter.

• Penge- og Pensionspanelet
En undersøgelse viser, at forbrugerne oplever
pensionsområdet som vanskeligt og
kompliceret.

• Opfølgning
Fokus på dækningsoversigter.
Mere målrettet information, bedre
aftalegrundlag.

• Fokus på Unit Link i EU.

Finanstilsynets undersøgelser af et forsikringsselskab (inspektioner) v/kontorchef Per Plougmand Bærtelsen:

• Introduktion til det risikobaserede tilsyn.
• Forløbet af en inspektion.
• Statusskemaer.
• Individuelt solvensbehov.

Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg