Forældres hæftelsesansvar og forsikring v/Helle Isager


Medlemmerne indbydes til selskabets kommende arrangement, som afholdes hos Bech-Bruun, Langelinie Allé 35, 2100 Købenahvn Ø, hvor lektor, lic. jur. Helle Isager, Juridisk Institut, Aarhus Universitet, vil holde foredrag om “Forældres hæftelsesansvar og forsikring”.

Helle Isager vil holde foredrag om sin artikel i UfR 2010.B.274 vedrørende forældres hæftelsesansvar og forsikring.

Artiklen diskuterer samspillet mellem forældremyndighedsindehaverens hæftelsesansvar og (tings) forsikringsdækning med særligt fokus på spørgsmålet om erstatningsretlig identifikation mellem forældremyndighedsindehaveren og barnet i relation til erstatningsansvarslovens § 19, stk. 2, nr. 1. Desuden berøres samspillet mellem erstatning og forsikring for skader, der er dækket af pensonforsikring. Endelig diskuteres forsikringsretlig identifikation vedrørende den situation, hvor hæftelsesansvaret er dækket af en ansvarsforsikring.

Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg