Forbrugerbeskyttelse v/Julie Galbo


Medlemmerne indbydes til det kommende arrangement, som afholdes den 27. januar 2011 hos PenSam, Jørgen Knudsens Vej 2, 3520 Farum, hvor vicedirektør Julie Galbo, Finanstilsynet, vil holde foredrag om “Forbrugerbeskyttelse”.

Vicedirektør Julie Galbo vil redegøre for fortid og fremtid for Finanstilsynets indsats på forbrugerbeskyttelsesområdet.

Finanstilsynet har ved bekendtgørelser og håndtering af en række god skik sager i 2010 bevæget sig tættere på forsikring og pension. I 2011 vil arbejdet fortsætte, og på mødet vil vicedirektør Julie Galbo komme ind på en række af de temaer, Finanstilsynet vil arbejde med i 2011.

Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg