Forsikringsmægleren og -agenter, ej blott til lyst


Medlemmerne indbydes til selskabets næste arrangement den 15. november 2011 hos Willis, Tuborgvej 5, 2900 Hellerup, hvor advokat, partner Morten Samuelsson fra Samuelsson Neugebauer & Partnere vil holde foredrag under titlen “Forsikringsmægleren og -agenter, ej blott til lyst”.

– Samarbejdspartner, modstander eller
konkurrent?
– Kundens uvildige rådgiver?
– Forsikringsselskabernes konkurrent i kamp
om kunderne?
– Samarbejdspartner og formidler?

Morten Samuelsson vil berøre en række betragtninger om forsikringsformidlerens rolle og funktion, som den har udviklet sig, herunder spørgsmål om bargaining power, provisio-ner eller andet vederlag, servicering af kunder ved tegning og i skadesager, produktud-vikling m.m.

Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg