Forsikringssager i Højesteret med rundvisning


Højesteretsdommer Marianne Højgaard Pedersen holder foredrag om Højesteret og forsikringssager i Højesteret samt en rundvisning i Højesteret.

Tirsdag den 4. december 2012, 16.30 i

Højesteret

Prins Jørgens Gård 13

1218 København K

Højesteretsdommer Marianne Højgaard Pedersen vil gennemgå nogle af de nyere domme fra Højesteret inden for forsikringsområdet. De udvalgte domme vil vedrøre forskellige områder af forsikringssagerne, og der vil være lejlighed til at stille spørgsmål.

Foredraget vil foregå fra kl. 16.30 – kl. ca. 17.15. Derefter vil rundvisningen foregå fra kl. ca. 17.15 – kl. 18.00, som en afslutning på det samlede arrangement.

Tilmelding til arrangementet foregår efter først-til-mølle-princippet, da der er begrænsede pladser i retssalen, hvor foredraget foregår.

Der serveres en forfriskning i forbindelse med arrangementet.

Grundet sikkerhedsforanstaltninger i Højesteret kan entre og exit ikke ske i arrangementets tidsrum.

Højesteret ikke kan tilbyde parkering.

 

Arrangementet er nu overtegnet. Hvis du er interesseret i at komme på en venteliste, bedes du venligst kontakte AIDA
Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg