Generalforsamling og medlemsmøde Hvordan må selskaberne efterforske mistanke om forsikringssvindel?


Medlemmerne indbydes hermed til selskabets ordinære generalforsamling samt næste arrangement, der afholdes

Tirsdag den 19. marts 2013, kl. 16.30 hos

Forsikring & Pension

Philip Heymans Allé 1

2900 Hellerup

 

Kl. 16.30 Forsikring & Pension byder på sandwich og drikkevarer

Kl. 17.00 Generalforsamling

Dagsordenen er ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning

3. Godkendelse af regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

6. Valg af revisor

7. Behandling af forslag

8. Eventuelt

Herefter vil professor, dr.jur. Mads Bryde Andersen holde et foredrag under titlen:

Hvordan må selskaberne efterforske mistanke om forsikringssvindel?

Forsikringssvindel koster årligt selskaberne milliarder af kroner, men efterforskes relativt sjældent af politiet. Derfor må selskaberne ofte selv tage affære. Hermed opstår en række retlige og etiske spørgsmål, bl.a. om hvor tæt man kan efterforske i forsikringskundens privatsfære, og hvordan man skal forholde sig med de indhentede oplysninger. I sit foredrag vil professor Mads Bryde Andersen berøre disse spørgsmål i lyset af reglerne i straffeloven, persondataloven og lov om finansiel virksomhed.

Efter foredraget vil der være lejlighed til at debattere. Arrangementet forventes afsluttet omkring kl. 18.15-18.30.

Parkering kan mod betaling ske i parkeringskælderen under Forsikring & Pensions domicil.

Tilmelding kan ske via selskabets hjemmeside.

Med venlig hilsen

Torben Bondrop

 

Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg