Ordinær generalforsamling og medlemsmøde om bevisførelse i forsikringssager


Medlemmerne indbydes hermed til selskabets ordinære generalforsamling samt medlemsmøde, der afholdes

 

Tirsdag den 2. maj 2017 hos

 

Plesner

Amerika Plads 37

2100 København Ø

 

Kl. 15.45 Generalforsamling

 

Dagsordenen er ifølge vedtægterne:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning
  3. Godkendelse af regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  6. Valg af revisor
  7. Behandling af forslag
  8. Eventuelt

 

Der er ikke forslag til behandling under punkt 7.

 

Kl. 16.00 vil dommerfuldmægtig Mette Mortensen, Retten i Aalborg, holde et oplæg om

 

“Bevisførelse i forsikringssager”

 

Mette Mortensen er ph.d. med særligt forskningsområde inden for bevisret, og i sit oplæg vil hun blandt andet give en grundlæggende præsentation af bevistyper og adgangen til bevisførelse i civile retssager, ligesom hun vil præsentere grænserne for bevisførelsen. Mette vil også fortælle om parternes adgang til bevisførelse i Ankenævnet, og hun vil komme med sit bud på, hvordan parterne mest effektivt kan oplyse sagerne så tidligt som muligt.

 

Mette vil også have fokus på de ensidigt indhentede erklæringer – såvel de berettende, som de sagkyndige. Endelig vil Mette fortælle om den kommende lovændring vedrørende sagkyndig bevisførelse og give sit bud på domstolenes håndtering af den.

 

Oplægget er vil vare ca. 1 time og 25 minutter.

Der vil midtvejs være en pause på 20 minutter, hvor der serveres sandwich og sodavand.

 

Kl. 17.45 – 18.15 vil advokat Christina Neugebauer komme med et perspektiverende indlæg om bevisførelse i forsikringssager set ud fra advokatvinklen.

 

Arrangementet forventes afsluttet omkring kl. 18.30.

 

Som deltager i arrangementet kan parkering frit ske i Plesners parkeringskælder “Amerika Plads Nord”, der er placeret ved Kobbertårnet. Indkørslen sker fra Dampfærgevej. Ved indkørslen til parkeringskælderen trækkes en P-billet i indkørselsautomaten. P-billetten medbringes til receptionen i Plesners lobby, der stempler billetten til brug ved udkørsel. Ved udkørsel indsættes den stemplede P-billet. Der er frit valg af P-plads i kælderen.

 

Tilmelding skal ske via selskabets hjemmeside, http://aida-dk.dk/arrangementer/. Tilmeldingsfristen er den 28. april 2017.

 

Med venlig hilsen

 

 

Torben Bondrop

Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg