Medlemsmøde den 5. september 2017 om håndtering af store professions- og bestyrelsesansvarsskader


Medlemmerne indbydes hermed til næste arrangement om

 

HÅNDTERING AF STORE PROFESSIONS- OG BESTYRELSESANSVARSSKADER

 

Der afholdes tirsdag den 5. september 2017 kl. 16.30 hos

 

Forsikring og Pension

Philip Heymans Alle 1

2900 Hellerup

 

Kl. 16.30 byder Forsikring og Pension på sandwich og drikkevarer

Kl. 17.00 vil Financial Lines Manager Niklas Theter fra AIG komme ind på, hvordan en bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring fungerer, herunder hvem der er dækket og hvornår, hvilke dele af en koncern der er med på policen, dækningsomfang, udvidelser og undtagelser.

 

Kl. 17.35 vil advokat Søren Lundsgaard komme ind på de særlige forhold, der gør sig gældende for behandlingen af denne slags sager ved domstolene samt habilitetsproblemer, skadesanmeldelse og dækningsafvisning.

 

Herefter vil deltagerne få lejlighed til at stille spørgsmål til de to indlæg.

 

Arrangementet forventes afsluttet omkring kl. 18.30.

 

Hos Forsikring & Pension er der parkering i P-kælderene. Der er betalingsautomater i K1 og K2, hvor du registrerer din parkering, når du ankommer. Du skal indtaste registreringsnummer i betalingsautomaten ved køb af timeparkering. Den første time parkerer du gratis. Herefter er prisen 8 kr. pr. påbegyndt time i tidsrummet 17-20.

 

Du kan slippe for at benytte automaten ved at anvende apps fra Mobilparkering eller Easypark med områdekode 3550.

 

Tilmelding skal ske via selskabets hjemmeside, http://aida-dk.dk/arrangementer/. Tilmeldingsfristen er den 1. september 2017.

 

Med venlig hilsen

 

 

Torben Bondrop

Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg