International konference for tvistløsere i København


International konference for tvist løsere i København 17.-19. september 2012.

I dagene 17.-19. september 2012 mødes ”ombudsmænd” fra hele verden til konference om klagebehandling i den finansielle sektor. Konferencen arrangeres af Realkreditankenævnet, Pengeinstitutankenævnet og Ankenævnet for Forsikring.” Ombudsmændene” har dannet et netværk og mødes en gang årligt og udveksler erfaringer og diskuterer med ”kunderne”.

Som forsikringsjurist er der mulighed for at få udvidet sin horisont og deltage i debatten. Se programmet på www.info2012.dk og bemærk, at der er en early bird pris ved tilmelding inden udgang af maj.

Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg