Kontraheringsplikt etter (norsk) FAL 1989 – nye regler eller keiserens nye klær?


Professor Trine-Lise Wilhelmsen, Universitetet i Oslo, holder foredrag om  “Kontraheringsplikt etter (norsk) FAL 1989 – nye regler eller keiserens nye klær?”

 

Torsdag den 6. juni 2013, kl. 16.30 hos

LB Forsikring A/S

Kompagnistræde 39

1208 København K

 

Kl. 16.30 LB Forsikring byder på sandwich og drikkevarer

Kl. 17.00 vil professor Trine-Lise Wilhelmsen, Universitetet i Oslo, holde foredrag om “Kontraheringsplikt etter (norsk) FAL 1989 – nye regler eller keiserens nye klær?” I Norge er der vedtaget nye regler om kontraheringspligt for at undgå, at visse grupper udelukkes fra forsikring eller kun tilbydes forsikring til en meget høj præmie. I forhold til den danske diskussion bliver det interessant at høre, hvorfor man har valgt en sådan løsning, og hvordan den bliver praktiseret.

Professor Trine-Lise Wilhelmsen vil herunder komme ind på de problemer, som individuel risikovurdering giver. Forsikringsbranchen kritiseres af og til for, at forsikringsprodukterne bliver mindre og mindre solidariske og dermed afholder folk fra at kunne forsikre sig. Dette er f.eks. blevet nævnt i forbindelse med huse, der ikke længere kan forsikres mod vandskader, begrænsninger i rejseforsikringer for personer med visse sygdomme og manglende mulighed for at tegne ulykkesforsikringer for personer med visse psykiske sygdomme.

Arrangementet forventes afsluttet omkring kl. 18.00-18.15.

Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg