Livsforsikringer – hvor svært kan det være? v/Peter Sylvest Larsen og Helen Kobæk


Selskabet afholder et arrangement den 14. marts 2006 med titlen “Livsforsikringer – hvor svært kan det være?” hos Codan Forsikring, med vicedirektør Peter Sylvest Larsen, Finanstilsynet, og direktør Helen Kobæk, Pen-Sam, som foredragsholdere.

Vicedirektør Peter Sylvest Larsen og direktør Helen Kobæk vil gennemgå og forklare offentlig-og aftaleretlige regler i livsforsikringskontrakter, så også jurister uden for livsforsikringsbranchen forstår det – og kan forklare det for andre.

Vicedirektør Peter Sylvest Larsen vil fortælle om anmeldelsessystemet og snittet mellem offentligret og aftaleret og om de kendte problemer i forhold hertil.

Direktør Helen Kobæk vil gennemgå hvad en forsikring med ret til bonus er, elementer i sædvanlige forsikringsaftaler og nævne nogle af disse, som kan give problemer.

Endvidere vil vicedirektør Carsten Andersen fra Forsikring & Pension deltage i den efterfølgende paneldebat med de to foredragsholdere.

Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg