Hvorledes § 43 i lov om finansiel virksomhed og § 3 i bekendtgørelsen kunne gribe ind over for udformningen af omvalgsbetingelser


Indbydelse 17. september 2013 

Medlemmerne indbydes hermed til næste arrangement, der afholdes

Tirsdag den 17. september 2013, kl. 16.30 hos

Finanstilsynet

Århusgade 110

2100 København Ø

Der vil være mulighed for parkering på Finanstilsynets adresse, og såfremt der er optaget, er der et parkeringshus i Hjørringgade. I øvrigt ligger Nordhavn Station fem minutters gang fra Århusgade 110.

Kl. 16.30 Finanstilsynet byder på sandwich og drikkevarer

Kl. 17.00 vil emnet “Hvorledes § 43 i lov om finansiel virksomhed og § 3 i bekendtgørelsen kunne gribe ind over for udformningen af omvalgsbetingelser” blive behandlet af

  • Lektor, ph.d. Tanja Jørgensen fra Aarhus Universitet vedrørende hjemmel
  • Vicedirektør Julie Galbo fra Finanstilsynet vedrørende praksis
  • Kim Simonsen, forbundsformand i HK og næstformand i SAMPENSIONs bestyrelse vedrørende god skik regler set fra SAMPENSIONs side (fra garanti til hensigtserklæring)

fulgt af en paneldebat.

Arrangementet forventes afsluttet omkring kl. 18.00-18.15.

Tilmelding skal ske via selskabets hjemmeside.

Med venlig hilsen

Torben Bondrop

Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg