Medlemsmøde den 1. november 2022 om cyber security


Medlemmerne indbydes hermed til medlemsmøde om

CYBER SECURITY

Arrangementet afholdes tirsdag den 1. november 2022 kl. 16.30 hos

Plesner
Amerika Plads 37
2100 København Ø

Kl. 16.30 byder Plesner på drikkevarer, frugt og lidt til den søde tand.

Kl. 17.00 vil Thorsten Foldager Johnsen, chef for Trusselsvurderingsenheden hos Center for Cybersikkerhed, Forsvarets Efterretningstjeneste, give en briefing om Cybertruslen mod Dan-mark samt fortælle om CFCS vurdering af krigen i Ukraines påvirkning af trusselsbilledet.

Efter indlægget får deltagerne lejlighed til at kommentere og stille spørgsmål hertil.

Arrangementet forventes afsluttet senest kl. 18.30.

Som deltager i arrangementet kan parkering frit ske i hele parkeringskælder “Amerika Plads Nord og Syd”, der er placeret ved Kobbertårnet. Indkørsel til “Nord” sker ved Dampfærgevej nr. 33.

Når du kommer op i vores lobby, er det vigtigt, at du oplyser dit registreringsnummer – så registrerer Plesner dig som gæst og betaler for din parkering.

Tilmelding skal ske via selskabets hjemmeside, http://aida-dk.dk/arrangementer/. Tilmeldingsfristen er fredag den 28. oktober 2022 kl. 12.00.

Med venlig hilsen

Torben Bondrop

Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg