Medlemsmøde den 14. april 2015 om emnet “Fra eksportkontrol til overnationale økonomiske sanktioner”


Medlemmerne indbydes hermed til næste arrangement, der afholdes

Tirsdag den 14. april 2015, kl. 16.30 hos

Kromann Reumert
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø

Kl. 16.30 Kromann Reumert byder på sandwich og drikkevarer

Kl. 17.00 vil advokat Søren Theilgaard fra AIG holde foredrag om

Fra eksportkontrol til overnationale økonomiske sanktioner

Søren Theilgaard vil bl.a. komme ind på følgende:

• Hvordan påvirker det virksomhederne og specielt den finansielle sektor?
• Screening efter lister med Særligt Udpegede Personer og Foretagender (SDN)

Arrangementet forventes afsluttet omkring kl. 18.30.

Hos Kromann Reumert er der fri parkering i parkeringskælderen.

Tilmelding skal ske via selskabets hjemmeside, http://aida-dk.dk/arrangementer/.

Med venlig hilsen

Torben Bondrop

Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg