Medlemsmøde om lægeerklæringer- rammer de skiven?


Medlemmerne indbydes hermed til næste arrangement om

 

LÆGEERKLÆRINGER – RAMMER DE SKIVEN?

 

Det afholdes tirsdag den 15. september 2015, kl. 16.30 hos

 

Forsikring & Pension

Philip Heymans Alle 1

2900 Hellerup

 

Kl. 16.30 byder Forsikring & Pension på sandwich og drikkevarer

 

Kl. 17.00 vil underdirektør Anne Seiersen fra Forsikring & Pension, praktiserende læge Jette Dam-Hansen (tidligere næstformand i Lægeforeningen og formand for Lægeforeningens Attestudvalg) og professor i sundhedsret Mette Hartlev fra Københavns Universitet holde foredrag/lægge op til debat om lægeerklæringer.

 

Mange forsikringsselskaber (og arbejdsgivere) oplever frustration ved at blive præsenteret for lægeerklæringer om personers sundhedstilstand, hvis indhold de betvivler, navnlig når erklæringen er afgivet af egen læge eller af en lægefagkyndig, der på anden måde har særlige relationer til patienten.

 

  • Er der et grundlæggende interessekonfliktproblem? (Patientens advokat?)
  • Burde der være særlige etiske retningslinjer for afgivelse af lægeerklæringer?
  • Skal lægen aktivt søge at afdække misforhold i oplysningerne fra patienten?
  • Følges der i tilstrækkeligt omfang op overfor læger, der i sympati med patienten forsynder sig mod sandhedspligten? (§ 20 i lov om autorisation af sundhedspersoner)

 

Arrangementet forventes afsluttet omkring kl. 19.00.

 

Hos Forsikring & Pension er der p.t. fri parkering.

 

Tilmelding skal ske via selskabets hjemmeside, http://aida-dk.dk/arrangementer/. Tilmeldingsfristen er den 11. september 2015.

 

Med venlig hilsen

 

 

Torben Bondrop

Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg