Medlemsmøde den 19. september 2019 om Menneskets bedste ven i forsikringsretlig belysning


Medlemmerne indbydes hermed til næste arrangement om

 

Menneskets bedste ven i forsikringsretlig belysning

 

Der afholdes torsdag den 19. september 2019 kl. 15.30 hos

 

LB Forsikring

Kompagnistræde 39

1208 København K

 

Kl. 15.30 byder LB Forsikring på drikkevarer, frugt og lidt til den søde tand.

 

Kl. 16.00 vil advokat Jens Peter Fabricius holde indlæg om Menneskets bedste ven i forsikringsretlig belysning.

 

Hunden er menneskets første og måske bedste 4-benede ven. Hunden har været en del af vores kultur i krig og kærlighed. Den har tjent rockere og politi, blinde og gamle. Hunde har også givet forsikringsjurister trøst og for nogle et dagligt udkomme.

 

Med hundelovens §8 fra 1962 blev ansvar for hunde objektivt. 46 år senere blev bestemmelsen genanvendt i Hestelovens § 30a. Med objektivt ansvar og ”moderne” lovbestemmelser burde det være nemt og enkelt at træffe afgørelser i alle sager om heste- og hundeansvar, men så enkelt er det (heldigvis!) slet ikke.

 

Med udgangspunkt i sin artikel i UfR 2019B, s. 7 ff og nyere ankenævnskendelser om besidderbegrebet tager Jens Peter Fabricius os igennem nogle af de yderst interessante spørgsmål om identifikation mellem besidder og skadelidte, og mellem menneske og dyr!

 

Jens Peter Fabricius agter at kritisere branchens praksis, inspirere til nye forsikringsprodukter samt at oplyse og skabe juridisk reflektion gennem en engagerende snak om hunde, heste og kærlighed til dyr – alt i en forsikringsretlig kontekst.

 

Herefter vil deltagerne få lejlighed til at kommentere og stille spørgsmål til indlægget.

 

Arrangementet forventes afsluttet omkring kl. 17.30.

 

For medlemmer, der kommer i bil, skal det oplyses, at der er meget begrænsede parkeringsmuligheder i nærheden af LB Forsikring. Et alternativ kunne være parkeringskælderen under Industriens Hus ved Rådhuspladsen eller parkeringskælderen under Axel Towers.

 

Tilmelding skal ske via selskabets hjemmeside, http://aida-dk.dk/arrangementer/. Tilmeldingsfristen er den 16. september 2019.

 

Med venlig hilsen

 

Torben Bondrop

Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg