Medlemsmøde den 22. marts 2018 – Disruption i forsikringsbranchen – hvordan udfordrer tidens nye forretningsmodeller de klassiske forsikringsformer


Medlemmerne indbydes hermed til næste arrangement om

 

DISRUPTION I FORSIKRINGSBRANCHEN – HVORDAN UDFORDRER TIDENS NYE FORRETNINGSMODELLER DE KLASSISKE FORSIKRINGSFORMER?

 

Der afholdes torsdag den 22. marts 2018 kl. 15.30 hos

 

Forsikring og Pension

Philip Heymans Alle 1

2900 Hellerup

 

Kl. 15.30 byder Forsikring og Pension på sandwich og drikkevarer

 

Kl. 16.00 begynder medlemsmødet, der vil sætte fokus på:

  • De muligheder/udfordringer, som digitaliseringen giver, herunder i form af selvbetjening, automatisering og nye kundeoplevelser
  • Betydningen for de etablerede forsikringsselskaber af, at nye aktører kommer ind på forsikringsmarkedet og tilbyder nye produkter, herunder at nye aktører måske har helt anden information om deres kommende kunder, end et traditionelt forsikringsselskab normalt har, når det sælger sine forsikringer.
  • Tilpasning af/udvikling af nye forsikringsprodukter, som passer til den teknologisk udvikling af nye produkter (selvkørende biler, Airbnb, delebiler og andre former for fælles brug af produkter frem for individuel ejer af produkter, som den enkelte kun sjældent bruger).
  • Tilpasning af den service (proaktiv/reaktiv), som forsikringsselskaberne kan tilbyde som følge af den teknologiske udvikling i form af eksempelvis bedre overvågning af boliger, biler mv., hvilket kan give mulighed for i videre omfang at forebygge skader frem for primært at dække skader, når de er opstået.

 

Kl. 16.00 vil Jane Kaasgaard, VP Business Services & Digitalisation, Tryg Forsikring, holde indlæg, hvor hun belyser ovenstående problemstillinger.

 

Kl. 16.40 vil Elena Hove-Aggerholm, Gigga.com, holde indlæg, hvor hun fortæller om sit syn på fremtidens forsikringer.

 

Kl. 17.20 vil Louise Buchter, kontorchef fra Finanstilsynet, holde oplæg, hvori hun belyser, hvordan Finanstilsynet ser på disruption i forsikringssektoren, herunder hvad tilsynet gør både for at understøtte en sådan udvikling, for at sikre en passende regulering (herunder forbrugerbeskyttelse), og hvilke konsekvenser det kan have for på den måde, som Finanstilsynet agerer på. Louise vil også komme ind på arbejdet i Finanstilsynets FinTech Forum.

 

Herefter vil deltagerne få lejlighed til at stille spørgsmål til de tre indlæg.

 

Arrangementet forventes afsluttet omkring kl. 18.15.

 

Hos Forsikring & Pension er der parkering i P-kælderene. Der er betalingsautomater i K1 og K2, hvor du registrerer din parkering, når du ankommer. Du skal indtaste registreringsnummer i betalingsautomaten ved køb af timeparkering. Den første time parkerer du gratis. Herefter er prisen 8 kr. pr. påbegyndt time i tidsrummet 17-20.

 

Du kan slippe for at benytte automaten ved at anvende apps fra Mobilparkering eller Easypark med områdekode 3550.

 

Tilmelding skal ske via selskabets hjemmeside, http://aida-dk.dk/arrangementer/. Tilmeldingsfristen er den 20. marts 2018.

 

Med venlig hilsen

 

 

Torben Bondrop

Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg