Medlemsmøde den 22. marts 2023 om grov uagtsomhed


Medlemmerne indbydes hermed til medlemsmøde om

GROV UAGTSOMHED

Arrangementet afholdes onsdag den 22. marts 2023 kl. 16.00 hos

Københavns Universitet
Karen Blixens Plads 16
Lokale 4A-0-69
(til venstre når man kommer ind af svingdøren)
2300 København S

Kl. 16.00-16.15 Det Danske Selskab for Forsikringsret byder på kaffe, te og snacks

Kl. 16.15-17.00 vil adjunkt Marlene Louise Buch Andersen holde oplæg om grov uagtsom-hed i forbindelse med forsikringsbegivenhedens indtræden (FAL § 18, stk. 2) – med særligt fokus på energikrisens knaphed af brændsel.

Begrebet grov uagtsomhed søges fastlagt både på det generelle plan og det mere specifikke plan, herunder specielt i forhold til indboforsikringens dækning.

Kl. 17.00-17.15 Spørgsmål og kommentarer

Kl. 17.15-18.00 vil advokat Michael Wiisbye holde oplæg om problemstillingen: Skal der undertiden anlægges en anden vurdering af grov uagtsomhed; f.eks. ved personskade i modsætning til tingsskade, eller ved grov uagtsomhed uden for FAL´s og EAL´s område.

Kl. 18.00-18.15 Spørgsmål og kommentarer

Arrangementet forventes afsluttet omkring kl. 18.15.

I forhold til parkering kan det oplyses, at der kan parkeres gratis på KUs store parkeringsplads på dagen. Der er indkørsel til parkeringspladsen fra Ørestads Boulevard.

Tilmelding skal ske via selskabets hjemmeside, http://aida-dk.dk/arrangementer/. Tilmeldings-fristen er den 20. marts 2023.

Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg