Medlemsmøde den 29. november 2017 om hvidvask – er det overhovedet relevant for forsikringsbranchen?


Medlemmerne indbydes hermed til næste arrangement om

 

HVIDVASK – ER DET OVERHOVEDET RELEVANT FOR FORSIKRINGSBRANCHEN?

 

Der afholdes onsdag den 29. november kl. 16.30 hos

 

Plesner

Amerika Plads 37

2100 København

 

Kl. 16.30 byder Plesner på sandwich og drikkevarer

Kl. 17.00 vil Thomas Brenøe, vicedirektør i Finanstilsynet holde et indlæg om den nye hvidvasklov, og hvilke forventninger Finanstilsynet har til forsikrings- og pensionsselskabers hvidvaskbekæmpelsesindsats.

 

Kl. 17.30 vil Dorthe Bundgaard, direktør i PFA, holde et indlæg om PFAs erfaringer med implementering af reglerne.

 

Herefter vil deltagerne få lejlighed til at stille spørgsmål til de to indlæg.

 

Arrangementet forventes afsluttet omkring kl. 18.30.

 

Som deltager i arrangementet kan parkering frit ske i Plesners parkeringsplads “Amerika Plads Nord”, der er placeret ved Kobbertårnet. Indkørsel sker ved Dampfærgevej nr. 33.

 

Når du kommer op i vores lobby, bedes du oplyse dit registreringsnummer – så registrerer Plesner dig som gæst og betaler naturligvis for din parkering.

 

Tilmelding skal ske via selskabets hjemmeside, http://aida-dk.dk/arrangementer/. Tilmeldingsfristen er den 27. november 2017.

 

Med venlig hilsen

 

 

Torben Bondrop

Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg