Medlemsmøde den 6. november 2018 om M&A Forsikringer


Medlemmerne indbydes hermed til næste arrangement om

 

M&A Forsikringer

 

Der afholdes tirsdag den 6. november 2018 kl. 16.00 hos

 

Plesner

Amerika Plads 37

2100 København Ø

 

Kl. 16.00-16.50 vil senior underwriter Thérése Hamsten fra AIG i Stockholm holde indlæg om W&I Insurance – how does it work? Thérése Hamsten vil komme ind på de grundlæggende træk ved W&I forsikringer og de aktuelle tendenser vedrørende fremsatte krav.

 

Kl. 16.50-17.10 byder på lidt snacks og drikkevarer

 

Kl. 17.10-18.00 vil advokat Niels Kornerup fra Bech-Bruun holde indlæg om W&I-forsikring og M&A-processen. Niels Kornerup vil tale om de juridiske og processuelle aspekter i samspillet mellem overdragelsesaftalen og W&I-forsikringen i en M&A-transaktion.

 

Herefter vil deltagerne få lejlighed til at stille spørgsmål til indlæggene.

 

Arrangementet forventes afsluttet omkring kl. 18.15.

 

Som deltager i arrangementet kan parkering frit ske i Plesners parkeringskælder “Amerika Plads Nord”, der er placeret ved Kobbertårnet. Indkørsel sker ved Dampfærgevej nr. 33.

 

Når du kommer op i vores lobby, bedes du oplyse dit registreringsnummer – så registrerer Plesner dig som gæst og betaler naturligvis for din parkering.

 

Tilmelding skal ske via selskabets hjemmeside, http://aida-dk.dk/arrangementer/. Tilmeldingsfristen er den 1. november 2018.

 

Med venlig hilsen

 

 

Torben Bondrop

Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg