Medlemsmøde om Ankenævnets behandling af forsikringssager under titlen “18 år i Ankenævnets tjeneste – Højesteretsdommer Marianne Højgaard Pedersen takker af


Medlemmerne indbydes hermed til medlemsmøde om Ankenævnets behandling af forsikringssager under titlen

18 år i Ankenævnets tjenesteHøjesteretsdommer Marianne Højgaard Pedersen takker af

der afholdes torsdag den 14. marts 2019 kl. 16.00 hos

LB Forsikring

Kompagnistræde 39

1208 København K

Højesteretsdommer Marianne Højgaard Pedersen har været formand for Ankenævnet for Forsikring i 18 år, men har valgt at stoppe som nævnsformand pr. 1. januar 2019, hvor højesteretsdommer Jens Kruse Mikkelsen er tiltrådt som ny nævnsformand.

Dette markeres med et medlemsmøde, hvor Marianne Højgaard Pedersen og nævnets direktør Kim Sparlund vil fortælle om nævnets virke og praksis på udvalgte områder.

Arrangementet vil begynde kl. 16.00 og varer til kl. ca. 18.15 – 18.30. Der vil være indlagt en pause, hvor vores vært byder på lidt snacks og drikkevarer. Deltagerne vil løbende kunne stille spørgsmål til indlæggene.

Indlæggene vil blandt andet komme ind på

  • forskelle og ligheder mellem en domstolsbehandling og en ankenævnsbehandling,
  • aftalefortolkning, sagsoplysning og mulige ansvarspådragende fejl
  • øvrige udvalgte problemstillinger illustreret ved nævnets afgørelser, herunder urigtige oplysninger

For medlemmer, der kommer i bil, skal det oplyses, at der er meget begrænsede parkeringsmuligheder i nærheden af LB Forsikring. Et alternativ kunne være parkeringskælderen under Industriens Hus ved Rådhuspladsen eller parkeringskælderen under Axel Towers.

Tilmelding skal ske via selskabets hjemmeside, http://aida-dk.dk/arrangementer/. Tilmeldingsfristen er den 11. marts 2019. For en ordens skyld kan det oplyses, at tilmeldingerne accepteres efter først-til-mølle-princippet.

Med venlig hilsen

Torben Bondrop

Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg