Medlemsmøde om pensionsomvalg – hvad er problemerne, og hvordan løste Højesteret dem ved sin dom af 7. december 2023


Medlemmerne indbydes hermed til medlemsmøde om

PENSIONSOMVALG – HVAD ER PROBLEMERNE, OG HVORDAN LØSTE HØJESTERET DEM VED SIN DOM AF 7. DECEMBER 2023

Arrangementet afholdes tirsdag den 27. februar 2024 kl. 16.00 hos

Plesner
Amerika Plads 37
2100 København Ø

Kl. 16.00 – 16.40 – Advokat Torben Bondrop, der repræsenterede pensionsselskabet i ankesagen, vil holde foredrag om problemerne ved omvalg set fra pensionsselskabernes side.
Kl. 16.40 – 17.20 – Pause med forplejning
Kl. 17.20 – 18.00 Advokat Carsten Led-Jensen, der i begge instanser repræsenterede 176 pensionskunder, der har valgt om, vil holde foredrag om de forhold, der førte til sags-anlægget, og sagen i øvrigt.

Der vil være mulighed for spørgsmål og kommentarer undervejs.

Arrangementet forventes afsluttet senest kl. 18.15.

Som deltager i arrangementet kan parkering frit ske i hele parkeringskælder “Amerika Plads Nord og Syd”, der er placeret ved Kobbertårnet. Indkørsel til “Nord” sker ved Dampfærgevej nr. 33.

Når du kommer op i vores lobby, er det vigtigt, at du oplyser dit registreringsnummer – så registrerer Plesner dig som gæst og betaler for din parkering.

Tilmelding skal ske via selskabets hjemmeside, https://aida-dk.dk/arrangementer/. Tilmeldingsfristen er fredag den 23. februar 2024 kl. 12.00.

Med venlig hilsen

Torben Bondrop

Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg