Medlemsmøde om status vedrørende deling af pensioner ved skilsmisse samt begunstigelse


Medlemmerne indbydes hermed til næste arrangement, der afholdes

 

Mandag den 19. september 2016 kl. 16.30 hos

 

PFA Pension

Sundkrogsgade 4

2100 København Ø

 

Kl. 16.30 byder PFA Pension på sandwich og drikkevarer

 

Kl. 17.00 vil professor Rasmus K. Feldthusen fra Københavns Universitet og advokat Anne Kjærhus Mortensen fra Ret & Råd, Århus, holde indlæg om

 

Status vedrørende deling af pensioner ved skilsmisse samt begunstigelse

 

Rasmus K. Feldthusen og Anne Kjærhus Mortensen vil blandt andet komme ind på følgende:

 

– Deling af pension og forsikring ved separation og skilsmisse,

– Ægtefællers aftaler om pensioner og forsikringers formueart og

– Udbetaling pensioner og forsikringer ved død, herunder begunstigelse og skat.

 

Arrangementet forventes afsluttet omkring kl. 18.30.

 

Hos PFA Pension er der fri parkering, men pladserne er begrænsede. Det skal nævnes, at transport med tog også er nemt. PFA Pension ligger få minutters gang fra Nordhavn station.

 

Tilmelding sker nedenfor. Tilmeldingsfristen er den 15. september 2016.

 

Med venlig hilsen

 

 

Torben Bondrop

Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg