Medlemsmøde/seminar om bevissikring


Medlemmerne indbydes hermed til medlemsmøde/seminar om

BEVISSIKRING

Arrangementet afholdes torsdag den 23. november 2023 kl. 15.30 hos

LB Forsikring
Amerika Plads 15
2100 København Ø

Program for medlemsmøde/seminar om bevissikring

Kl. 15.30-15.35 Velkommen

Kl. 15.35-16.20 Advokat og fagansvarlig i LB’s Regres- og Retssagsafdeling Jannie Lærke Stokholm vil holde oplæg om bevissikring i brandsager før afholdelse af syn og skøn, herunder forretningsmæssige overvejelser, den praktiske håndtering og bevisets værdi.

Kl. 16.20-16.30 Pause

Kl. 16.30-17.15 Advokat Marianne Fruensgaard vil holde oplæg om bevissikring i personskadeerstatningssager og bevisværdi af tilgængelige bevismidler, herunder syn og skøn og overvejelser af procesøkonomi i forhold hertil. Hvilke beviser er tilgængelige, hvem indhenter, hvornår og hvem betaler ?

Kl. 17.15-17.35 Pause

Kl. 17.35-18.20 Advokat Kasper Mortensen vil holde oplæg om syn og skøn i rets- og voldgiftssager, herunder entreprisesager, og overvejelser om bevisførelse og bevisværdi.

I pause nr. 2 byder LB Forsikring på lidt tapas/snacks samt frugt, chokolade og drikkevarer.

Efter indlæggene får deltagerne lejlighed til at kommentere og stille spørgsmål hertil.

Arrangementet forventes afsluttet senest kl. 18.30.

Ved deltagelse i hele arrangementet uddeles deltagerbevis svarende til tre kursuslektioner.

I forhold til parkering så har LB Forsikring et begrænset antal gæsteparkeringspladser. Man skal henvende sig i receptionen for at høre, om der er nogen ledige pladser. Alternativt kan man parkere i området omkring Amerika Plads eller i parkeringskælderen, Amerika Plads – Syd, mod egenbetaling. Amerika Plads – Syd har ind/nedkørsel ved Netto på Dampfærgevej.


Tilmelding skal ske via selskabets hjemmeside, http://aida-dk.dk/arrangementer/. Tilmeldingsfristen er den 20. november 2023.

Med venlig hilsen

Torben Bondrop

Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg