Medlemsmøde/seminar om erstatning for whiplash – kausalitet i juridisk og medicinsk belysning


Medlemmerne indbydes hermed til medlemsmøde/seminar om

ERSTATNING FOR WHIPLASH – KAUSALITET I JURIDISK OG MEDICINSK BELYSNING

Arrangementet afholdes tirsdag den 24. januar 2023 kl. 15.30 hos

LB Forsikring
Amerika Plads 15
2100 København Ø

Program for medlemsmøde/seminar om erstatning for whiplash: Kausalitet i juri-disk og medicinsk belysning

Kl. 15.30-15.35 Velkommen

Kl. 15.35-16.20 Professor dr.jur. Andreas Bloch Ehlers vil holde oplæg om den juridiske kausalitetsbedømmelses natur: Kontrafaktisk og/eller medicinsk bedømmelse?

Kl. 16.20-16.30 Pause

Kl. 16.30-17.15 Formand for Retslægerådet, professor, dr.med. Søren Jacobsen, vil holde oplæg om den medicinske kausalitetsbedømmelse fra Retslægerådets perspektiv

Kl. 17.15-17.35 Pause

Kl. 17.35-18.20 Cheflæge, speciallæge i ortopædisk kirurgi, MD-R, Ulykkeskade, Bent Mathiesen fra LB Forsikring vil holde oplæg om betydningen af ansvarshændelsens medicinske egnethed

I pause nr. 2 byder LB Forsikring på lidt tapas/snacks samt frugt, chokolade og drikkevarer.

Efter indlæggene får deltagerne lejlighed til at kommentere og stille spørgsmål hertil.

Arrangementet forventes afsluttet omkring kl. 18.30.

Ved deltagelse i hele arrangementet uddeles deltagerbevis svarende til tre kursuslektioner.

I forhold til parkering så har LB Forsikring et begrænset antal gæsteparkeringspladser. Man skal henvende sig i receptionen for at høre, om der er nogen ledige pladser. Alternativt kan man parkere i området omkring Amerika Plads eller i parkeringskælderen, Amerika Plads – Syd, mod egenbetaling. Amerika Plads – Syd har ind/nedkørsel ved Netto på Dampfærgevej.

Tilmelding skal ske via selskabets hjemmeside, http://aida-dk.dk/arrangementer/. Tilmeldings-fristen er den 19. januar 2023.

Med venlig hilsen

Torben Bondrop

Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg