Medlemsmøde/seminar om forsikring af leasingbiler


Medlemmerne indbydes hermed til medlemsmøde/seminar om

FORSIKRING AF LEASINGBILER

Arrangementet afholdes tirsdag den 14. september 2021 kl. 15.30 hos

Plesner
Amerika Plads 37
2100 København Ø

Program
Kl. 15.30 – 16.30 – Lars Kold fra LB Forsikring
Kl. 16.30 – 16.40 – Pause
Kl. 16.40 – 17.25 – Jesper Ravn fra ARK Law
Kl. 17.25 – 17.40 – Pause
Kl. 17.40 – 18.10 – Christian Bagger Praem fra IF Forsikring

De tre indlægsholdere vil holde foredrag om
• hvorfor problemet kun er på leasingbiler? Lars Kold vil illustrere, hvordan en klonet bil mv. starter ”sin rejse” fra udlandet til DK rent praktisk.
Lars Kold vil endvidere komme ind på økonomien ved forsikringsopgøret (m/afgift, u/afgift eller stjålet)? og komme med eksempler, som viser
gerningsmænds opfindsomhed og myndighedernes fejl og/eller mangel på vilje/kompetence
• forsikringstyperne (flådepolicer/gruppeforsikringer contra individuel dækning via F-deklarationen), klonede biler og ”papir-biler”, herunder konkrete
eksempler på, ”papir-sporet” og pengesporet. Endvidere vil Jesper Ravn komme ind på den juridiske vinkel – FAL §35 (ulovlig interesse) identitet mellem
det klonede og det ægte køretøj (hvad er den forsikrede genstand egentlig), overvejelser om tab (vindikation af køretøjet), Anke-nævnets praksis og en
kritisk vinkel herpå.
• om bortkomst og problemer med at få bilerne udleveret fra Tyskland, Bulgarien og an-dre lande, hvor de dukker op, beslaglæggelse, problemer med “bande-
biler”, strå-mands-leasing og spørgsmål om regres mod leasingtager.

Efter indlæggene får deltagerne lejlighed til at kommentere og stille spørgsmål hertil.

Arrangementet forventes afsluttet omkring kl. 18.30.

Ved deltagelse i hele arrangementet uddeles deltagerbevis svarende til tre kursuslektioner.

Som deltager i arrangementet kan parkering frit ske i Plesners parkeringskælder “Amerika Plads Nord”, der er placeret ved Kobbertårnet. Indkørsel sker ved Dampfærgevej nr. 33.

Når du kommer op i vores lobby, bedes du venligst oplyse dit registreringsnummer – så regi-strerer Plesner dig som gæst og betaler for din parkering.

Tilmelding skal ske via selskabets hjemmeside, http://aida-dk.dk/arrangementer/. Tilmeldings-fristen er den 9. september 2021. Der er plads til 70 deltagere. Tilmelding sker efter først-til-mølle- princippet. Men der vil blive oprettet en venteliste.

Med venlig hilsen

Torben Bondrop

Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg