Mellemhandleransvaret i produktansvarsloven v/Jens Rostock-Jensen


Medlemmerne indkaldes til selskabets næste arrangement, som afholdes torsdag den 24. november 2005 hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø, hvor advokat Jens Rostock-Jensen vil holde foredrag om mellemhandleransvaret i produktansvarsloven.

Advokat Jens Rostock-Jensen vil tage udgangspunkt i den sag, der verserer for EF-domstolen, og som berører mellemhandleransvaret i produktansvarsloven.

Generaladvokaten er fremkommet med forslag til afgørelse i januar i år.

Dommen forventes at foreligge i løbet af de kommende uger.

Advokat Jens Rostock-Jensen vil redegøre for den generelle problemstilling og de konsekvenser, den kan få, hvis EF-domstolen finder, at mellemhandleransvaret strider mod produktansvarsdirektivet.

Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg